ඉංග්රීසි English
අඹරාගැනීමට වර්ණ වේගයෙන්

අඹරාගැනීමට වර්ණ වේගයෙන්

ඉලෙක්ට්රොනික රෙදි යන්ත්රය

ඉලෙක්ට්රොනික රෙදි යන්ත්රය

උෂ්ණත්වයේ සවිශක්තිය වේ

උෂ්ණත්වයේ සවිශක්තිය වේ

එට්ලර් පීඑච් මීටර්

එට්ලර් පීඑච් මීටර්

පරීක්ෂණයක් දැන්
1000 අක්ෂර ක් ඉතිරිව
ගොනු එක් කරන්න
mh ලාංඡනය

MH Bldg., 18 # Ningnan උතුරු පාර, යින්සෝෂ් දිස්ත්රික්කය, නින්ගෝ, චීනය
දුරකතන: 0086-574-27766888 ෆැක්ස්: 0086-574-27766000
විද්යුත් තැපෑල: