ඉංග්රීසි English

පිටු පෙළ ගැස්ම

MH නූල් පරීක්ෂණ මධ්යස්ථානය

MH නූල් පරීක්ෂණ මධ්යස්ථානය වීඩියෝ

mh නූල් කර්මාන්තශාලා වීඩියෝ

නූඩ් ෆැක්ටරි වීඩියෝ

පරීක්ෂණයක් දැන්
1000 අක්ෂර ක් ඉතිරිව
ගොනු එක් කරන්න
mh ලාංඡනය

MH Bldg., 18 # Ningnan උතුරු පාර, යින්සෝෂ් දිස්ත්රික්කය, නින්ගෝ, චීනය
දුරකථන: + 86-574-27766252 ෆැක්ස්: + 86-574-27766000
විද්යුත් තැපෑල:

ෆේස්බුක් LinkedIn ඉන්ස්ටග්රෑම්