ඉංග්රීසි English

FICOTH නූල් තරඟකාරී මිලකට උසස් තත්ත්වයේ නූල් වර්ගයක් සැපයීම.

ෆිකෝට් වෙළඳ නාමය: තාක්ෂණික, සහයෝගිතා
ෆිකෝට් බෑන්ඩ් මැන්නිං: ක්ෙලෝට් සඳහා නිල් පැහැති තරුවක්පරීක්ෂණයක් දැන්
1000 අක්ෂර ක් ඉතිරිව
ගොනු එක් කරන්න
mh ලාංඡනය

MH Bldg., 18 # Ningnan උතුරු පාර, යින්සෝෂ් දිස්ත්රික්කය, නින්ගෝ, චීනය
දුරකතන: 0086-574-27766888 ෆැක්ස්: 0086-574-27766000
විද්යුත් තැපෑල: