කරත්ත

ඔබේ කරත්ත හිස්

MH නූල් පරීක්ෂණ මධ්යස්ථානය

MH නූල් පරීක්ෂණ මධ්යස්ථානය වීඩියෝ

mh නූල් කර්මාන්තශාලා වීඩියෝ

නූඩ් ෆැක්ටරි වීඩියෝ

පරීක්ෂණයක් දැන්
1000 අක්ෂර ක් ඉතිරිව
ගොනු එක් කරන්න
mh ලාංඡනය

MH Bldg., 18 # Ningnan උතුරු පාර, යින්සෝෂ් දිස්ත්රික්කය, නින්ගෝ, චීනය
දුරකතන: 0086-574-27766888 ෆැක්ස්: 0086-574-27766000
විද්යුත් තැපෑල:

ෆේස්බුක් LinkedIn ඉන්ස්ටග්රෑම්