ඉංග්රීසි English

කරත්ත

ඔබේ කරත්ත හිස්

MH නූල් පරීක්ෂණ මධ්යස්ථානය

MH නූල් පරීක්ෂණ මධ්යස්ථානය වීඩියෝ

mh නූල් කර්මාන්තශාලා වීඩියෝ

නූඩ් ෆැක්ටරි වීඩියෝ

mh ලාංඡනය

MH Bldg., 18 # Ningnan උතුරු පාර, යින්සෝෂ් දිස්ත්රික්කය, නින්ගෝ, චීනය
දුරකථන: + 86-574-27766252 ෆැක්ස්: + 86-574-27766000
විද්යුත් තැපෑල:

ෆේස්බුක් LinkedIn ඉන්ස්ටග්රෑම්