සීමාසහිත නිංබෝ එම් එච් ත්‍රෙඩ් සමාගම.
බොබ්වින් වින්ඩර්

MH ගැන

සීමාසහිත නිංබෝ එම්එච් ත්‍රෙඩ් සමාගම, සීමාසහිත නිංබෝ එම්එච් කර්මාන්ත සමාගමේ එක් කර්මාන්ත ශාලාවකි. මහන නූල් සහ එම්බ්රොයිඩරි නූල් 12 වසර සඳහා නිෂ්පාදනය. දැන් MH කර්මාන්තශාලා කලාපයක් 120,000m2 ශාක ප්රදේශය සහිත 1900 කම්කරුවන් සහිත, උසස් තත්ත්වයේ යන්ත්ර හා දැඩි නිෂ්පාදන කළමනාකරණ ක්රමවේදයන්ගෙන් සමන්විත වන අතර, පාරිභෝගිකයින්ට උසස් තත්ත්වයෙන් හා විශ්වසනීයත්වය සැපයිය හැකිය.

මැසීම නූල් කර්මාන්තය:

එම්එච් මැහුම් නූල් කර්මාන්තය නිපදවීමේ ක්රියාවලිය: කැටි නූල්, ඩයි කිරීම, වයින් කිරීම, ඇසිරීම සහ පරීක්ෂා කිරීම. වාර්ෂික නිෂ්පාදන ධාරිතාව 30000 + ටොන් වේ. සියළුම පාරිභෝගික අවශ්යතාවයන් සපුරාලීම සඳහා බන්ධන නයිලීන් හා පොලිස්තර් කෙඳි සඳහා පිරවූ සහ corespun poliesters ඇතුළුව අපේ නිෂ්පාදන විවිධ ප්රමාණවලින් සහ පිරිවිතරයන්ට ලබා ගත හැකිය. එම්එච් මහන නූල් ලොව පුරා සිටින පාරිභෝගිකයින්ට තරගකාරී මිල ගණන් යටතේ සුපිරි ගුණාත්මක බවකින් යුතුව ලොව පුරා පිළිඹිබු වන ඇඟළුම්, ඇඳ ඇතිරිලි, කාපට්, ගෘහ විලාසිතා, කාර්මික, ඇසුරුම් සහ අනෙකුත් මැලියම් නිෂ්පාදිතයන් සඳහා ගෝලීය නිෂ්පාදකයින්ට සැපයීම.

එම්බ්රොයිඩර් නූල් කර්මාන්තය:

එම්එච් එම්බ්රොයිඩීරි නූල් කර්මාන්තය සතුව රේටිං සඳහා විශිෂ්ට තත්ත්වයේ නිපැයුම් සමග කාලෝචිත නිෂ්පාදනයක් සහතික කිරීම, පිරියම් කිරීම, ඩයි කිරීම, හැඩගැන්වීම හා හැඩගැස්වීමේ සම්පූර්ණ නිෂ්පාදන මාලාවකි. එම්බ්රොයිඩරි නූල් සහ පොලියෙස්ටර් එම්බ්රොයිඩරි නූල්අපගේ වාර්ෂික නිෂ්පාදන ධාරිතාව 10000 + ටොන් වේ. අධික තීව්රතාව, ස්වල්පයක්, හොඳ වර්ණයක්, මෘදු හැඩයක් සහ වර්ණ නිරාකරණතාවයක් අපට ලබා දෙයි.

MH මැහුම් නූල් කර්මාන්තය සහ එම්එච් එම්ෙබොයිඩරි නූල් කර්මාන්තය ISO9001 සහ OEKO-TEX සහතිකය ලබා තිෙබ්. පරිසර දූෂණය සම්බන්ධව සෑම වසරකම අපෙග් බලශක්ති භාවිතය හා ජලය කාර්යක්ෂමව ෙයොදා ගැනීම සඳහා බලශක්ති පරිභෝජනය සහ තාක්ෂණය සංවර්ධනය කිරීම සෑම වසරකම සිදු කරනු ලබයි.