ඉංග්රීසි English

රබර් ඊලැටික් නූල් / ලාටෙක්ස් ඇලැටික් නූල්

ප්රත්යාස්ථ නූල්

ද්රව්ය: පොලියෙස්ටර් හෝ ලෝහමය නූල්, 37 #, 42 # සහ 63 # රබර් හෝ ලාටෙක්ස්.
ඇසුරුම්කරණය: 50g-250g / කෙළින්ම ප්ලාස්ටික් නළය
ධාරිතාව: 30tons / වසර
වර්ණය: අපට 40 වඩා වෙනස් වර්ණවලට වඩා තිබේ
සහතිකය: ISO9001, Oeko-Tex

වෙළඳ නාමය

  

පරීක්ෂණයක් දැන්
1000 අක්ෂර ක් ඉතිරිව
ගොනු එක් කරන්න

COPYRIGHT © 1999-2017

නින්ග්බෝ එම්එච් යාන් සහ නෙට් ෆැක්ටරි.